Тази платформа е създадена в изпълнение на проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“, договор № BG16RFOP002-2.024-0385-С01/06.06.2019г. с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от „Алгера БГ“ ЕООД.

Имате регистрация? Вход
Регистрация на пациент
Регистрация на Доктор? Регистрирай се
1
Профил
2
Адрес
3
Преглед
Молим, въведете името си
Молим, въведете фамилията си
Молим, въведете телефонния си номер
Молим, въведете електронната си поща
Молим, въведете парола
Молим, въведете повторно паролата си

Молим, изберете населено място

Прегледайте данните за вашата регистрация

Профил
Адрес
Няма информация
Процедура
На посочения email ще получите писмо, на което ще има линк, чрез който да довършите регистрацията. Това се налага за да докажете, че посоченият email, найстина е ваш.