Д-р Виолета Петрова
Д-р Виолета Петрова
Д-р Виолета Петрова
Няма свободни часове за видео преглед
Образна диагностика
общ. Ямбол, гр. Ямбол

Образование

Д-р Брънкова завършва медицина в МУ гр.Стара Загора. Специализира „Образна диагностика” и работи като лекар-специалист от 1999г.

Квалификации

Активно се обучава в курсове за следдипломна квалификация, за което притежава и съответните сертификати. Участва в научни конференции по Образна диагностика и конгреси с международно участие.

Автобиография

Д-р Брънкова работи като лекар-специалист от 1999г. в” ДКЦ 1-Ямбол” ЕООД

Отзиви от пациенти

Няма получени отзиви